Jak uczyć się języka samodzielnie?
Najlepsza do samodzielnej nauki języków jest metoda Birkenbihl. Niewiele osób jeszcze o niej słyszało, chociaż jest bardzo popularna w niektórych kręgach zawodowców. Polega na dzieleniu materiału według czterech stref. Na początku nauka języków podlega dekodowaniu gotowych treści, później należy ich aktywnie oraz biernie słuchać, a na końcu wypełniać samodzielnie przygotowane zestawy ćwiczeń. Wymagane są zatem ścieżki dźwiękowe. Przy tej modzie nauka języków obcych przybiera na sile, przyśpiesza, bo po prostu naturalnie przyjmujesz wiedzę, zgodnie z zasadami synchronizacji mózgu. Czytanie tekstu z jednoczesnym słuchaniem podcastów różnego typu gwarantuje przyśpieszony proces zapamiętywania, przede wszystkim trwałego. Nauka języków w systemie klasycznym tzn. zakuj, zdaj, zapominaj nie sprawdza się już od dawna, dlatego tak ważne jest poszukiwanie znakomitych alternatyw. Weź pod uwagę metodę Birkenbihl, a na pewno zyskasz zupełnie nową jakość rozwoju językowego. Możesz kupić książki charakteryzujące bardzo dokładnie opisane zagadnienie. Są tanie, a zawierają wiele istotnych szczegółów dotyczących wzmocnienia nauki.

Zapotrzebowanie na specjalistów

Na rynku pracy obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zawodów usługowych i zawodów powiązanych z naukami ścisłymi. Mniejszą uwagę przywiązuje się natomiast do nauk humanistycznych i zawodów z nimi związanych. Wynikać to może z faktu iż każdego roku kierunki humanistyczne kończy kilkanaście tysięcy osób, a miejsc pracy w tym zakresie jest zdecydowanie mniej. Zapotrzebowanie na specjalistów jest więc znacznie większe w przypadku zawodów ścisłych, w tym głównie medycznych i ekonomicznych. Mimo to humanistów i studentów kierunków znajdujących się w zakresie tej dziedziny zdecydowanie nie brakuje. Zatrudniają się oni w zawodzie, jeśli tylko mają taką możliwość, natomiast jeśli znajduje się to poza ich granicami możliwości, preferują zawody bankowe i dziennikarskie. Jak dobrze wiadomo, dziennikarstwo mieści się właśnie w zakresie nauk humanistycznych, jednak odbiega ono nieco od podstawowych założeń tego rodzaju dziedzin. Dużą popularność wykazuje również językoznawstwo, które jednak bliższe jest dziedzinom historii i filologii. Młodzi ludzie preferujący nauki humanistyczne mają więc bardzo wiele kierunków do wyboru i chętnie z tej możliwości korzystają.

Dodaj komentarz